Jaarverantwoording 2016-2017 04/07/2018

De Stichting Migrascoop licht in deze jaarverantwoording haar activiteiten toe, inclusief het financieel beleid over het boekjaar 29 februari 2016 tot en met 31 december 2017.

Activiteiten, financiën & begeleiding

De activiteiten van de stichting bestaan uit het huisvesten en ondersteunen van migranten die statushouder zijn in de regio Den Haag.

Het jaar is financieel positief afgesloten. In de bijgevoegde jaarrekening 2017 treft u een verslag hiervan aan.

Na de opstartfase in 2016 is in 2017 veel werk verzet om de begeleiding, activiteiten, netwerken en continuering van de stichting vorm te geven en uit te voeren.

dsc00623-kopie

Benieuwd naar de jaarverantwoording?

Klik dan hier!