Persbericht Migrascoop 09/12/2019

'De Stichting Migrascoop voelt zich helaas gedwongen om de werkzaamheden van de stichting per 31 december 2019 stop te zetten.'

De Stichting Migrascoop is ontstaan vanuit een burgerinitiatief van betrokken Haagse inwoners. De Stichting Migrascoop heeft zich de afgelopen vier jaar professioneel ingezet voor de participatie en integratie van statushouders. Een bredere aanpak, met nadruk op kleinschaligheid en de menselijke maat. Deze aanpak verhoogt de integratie van de statushouders aanzienlijk. Zowel de statushouder als de samenleving zijn hierbij gebaat.

De Stichting Migrascoop voelt zich helaas gedwongen om de werkzaamheden van de stichting per 31 december 2019 stop te zetten. De gemeente Den Haag kan tot op heden en ondanks herhaalde verzoeken geen duidelijkheid geven of de subsidie 2020 gecontinueerd wordt. De Stichting Migrascoop kan haar betaalde medewerkers hierdoor geen garantie bieden voor de salarissen die vanaf januari 2020 moeten worden uitbetaald.

De medewerkers van de Stichting Migrascoop zijn inmiddels geïnformeerd over ons hierboven beschreven besluit en wij zullen op korte termijn alle ruim 200 statushouders van de groepslocaties in Den Haag (Koolwitjelaan, Jupiterkade, Pompstationsweg en Scheveningse-weg) op de hoogte brengen.