Sociaal beheer

Het Sociaal beheer is gericht op de leefbaarheid binnen en rond de locaties, de betrokkenheid van omwonenden en participatie van de statushouders in de wijk. Vanzelfsprekend heeft het sociaal beheer bij kleinschalige huisvesting een ander karakter dan in de situatie van een nieuw in te passen, meer grootschalige, huisvestingsvormen. Wij zullen participeren in het overleg met de omgeving. Zo nodig dit te organiseren, op een dusdanige wijze die passend is bij de schaal en de vraagstukken van de locatie.
De huismeester functie-plus geven wij vorm vanuit de zelfstandige werkeenheden in de wijken (die nu al de sociale kaart van de wijk kennen en een netwerk hebben opgebouwd). Wij kunnen het sociaal beheer zowel op de eigen locaties als op locaties van bijvoorbeeld woningcorporaties/Gemeente Den Haag en of andere huisvestigingsscenario's uitvoeren. Zowel de facilitaire kant van het beheer, alswel de sociale component (signaleren, formuleren hulpvraag, doorverwijzing en toeleiding van individuele casuïstiek richting sociaal wijkteam, reguliere zorg etc.)