De Stichting

Stichting Migrascoop is ontstaan vanuit een burgerinitiatief van Haagse inwoners die zich professioneel inzetten voor de participatie en integratie van statushouders. De doelstelling van de stichting is het huisvesten, begeleiden, ambulant ondersteunen en zoveel mogelijk doorgeleiden naar werk van statushouders.

De Gemeente Den Haag stelde in 2016 zichzelf het doel om 2166 statushouders te huisvesten en gelijktijdig te werken aan taal, opleiding en werk.

De initiatiefnemers kwamen in actie: Hoe sneller en vollediger daar mee gestart wordt, dacht men, hoe groter de kansen voor de statushouder en hoe effectiever de bijdragen van de statushouders aan de Haagse samenleving.

De inzet is nu te investeren en maatschappelijke kosten in de ruimste zin des woords in latere perioden te beperken. Geen kostbare tijd te verliezen maar direct aan de slag, geen standaardprogramma’s maar gericht op het individu, op de menselijke maat.

De Haagse aanpak is onderscheidend en Stichting Migrascoop, gelieerd aan Stichting Anton Constandse  herkent zich vanuit de eigen visie in de aanpak.

Een uniek project

In een mooi hoekpand aan de Sumatrastraat 215A wonen twintig jonge statushouders vanaf achtien jaar. Hier wordt individuele ondersteuning geboden gericht op leren, werken en wonen.

Stichting Migrascoop legt de nadruk op kleinschaligheid en de menselijke maat, deze aanpak verhoogt de integratie van de statushouder aanzienlijk. Zowel de statushouder als de samenleving is hierbij gebaat.

Stichting Migrascoop: Een woon en ontmoetingsplek.

De woonlocatie van Stichting Migrascoop is behalve een woonplek voor de statushouders ook een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners.

20160924_142851
Foto: Burendag, voor alle drukte.

 

Er is een samenwerking met diverse actieve en betrokken vrijwilligers uit de buurt. Hierdoor is het mogelijk voor de statushouders om behalve de taal ook aan diverse activiteiten te doen. Zowel op Sportief, cultureel en maatschappelijk vlak.

De wijk in

De Sumatrastraat is niet ons enige ‘project’, zo is stichting Migrascoop ook in de wijk te vinden;

Sinds kort heeft de stichting ook de mogelijkheid om ambulant, maatschappelijke, ondersteuning aan te bieden aan mensen met een migratie achtergrond.

Door het aanbieden van ambulante maatschappelijke ondersteuning aan statushouders, kunnen zij, vanuit hun eigen woning, groeien als burger van Den Haag en ontwikkelen als mens.

Migrascoop groeit!

… en is nu maar liefst twee projecten rijker!

Dankzij de positieve energie en inzet van de buurt, vrijwilligers, fondsen, begeleiders en statushouders; heeft stichting Migrascoop de Gemeente Den Haag kunnen laten zien dat een aanpak -op menselijke maat- zijn vruchten afwerpt!

De Gemeente Den Haag had kennis genomen van alle positiviteit rondom de Sumatrastraat en Stichting Migrascoop en heeft de stichting nu  twee -grote- projecten toevertrouwd.

Door het vertrouwen van de Gemeente Den Haag kunnen wij nu maar liefst 120 jongemannen (Project; Koolwitjelaan) en 34 jongemannen én vrouwen (Project; Pompstationsweg) ondersteunen op locatie bij hun integratie en participatie.

Nieuwsgierig? Klik dan hier voor meer informatie.