Dankbrief voor netwerk 28/01/2020

De Stichting Migrascoop verheugt zich om U mee te kunnen delen dat wij doorgaan met het Sociaal Beheer op 4 groepslocaties in Den Haag te weten de Koolwitjelaan, de Jupiterkade, de Pompstationsweg en de Scheveningseweg.

De subsidie vanuit de gemeente zal gecontinueerd worden.

We zullen onze werkzaamheden voort gaan zetten onder de vlag van Xtra en in samenwerking met het JIT.

Ter zijner tijd zullen we ook onze naam en contactgegevens aanpassen.

Mede dankzij Uw steun kunnen wij ons blijven inzetten voor de participatie en integratie van de 200 Statushouders, onze dank hiervoor.

Wij hopen ook in de komende jaren op een fijne samenwerking met jullie!

Het team Migrascoop

Het Bestuur en de Raad van Toezicht